O nas

Dobrzemierze.pl to pierwsza i jedyna w Polsce oficjalna strona internetowa, która prezentuje zwalidowane zgodnie z obowiązującym protokołem AAMI/ESH/ISO 2018; ANSI/AAMI/ISO 2013 lub 2009; ESH-IP 2010; ESH-IP 2002 aparaty do mierzenia ciśnienia tętniczego dostępne na rynku. Na bieżąco aktualizujemy listę ciśnieniomierzy dostarczających rzetelnych pomiarów, wraz z ich szczegółowymi opisami.

Nasza misja

Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) wynika, że już niemal co trzeci dorosły Polak zmaga się z nadciśnieniem tętniczym, a autorzy „Zasad postępowania w nadciśnieniu tętniczym” Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego wskazują na wzrost rozpowszechnienia nadciśnienia tętniczego w ciągu ostatnich dwóch dekad. W procesie zarówno diagnozy, jak i leczenia tego schorzenia bardzo ważne jest dokonywanie właściwych, zgodnych z realnym stanem pomiarów ciśnienia tętniczego. Pacjenci często się zastanawiają, jaki sprzęt sprawdzi się w warunkach domowych. Proces wyboru utrudnia fakt, że dużo dostępnych na rynku ciśnieniomierzy nie zostało poddanych walidacji, a zatem wiarygodność ich pomiarów nie została potwierdzona w niezależnych badaniach.

Misją dobrzemierze.pl jest:

  • prezentacja listy zwalidowanych ciśnieniomierzy,
  • pomoc w wybraniu odpowiedniego aparatu do mierzenia ciśnienia tętniczego,
  • odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące m.in.: aparatów do mierzenia ciśnienia tętniczego, sposobu pomiaru ciśnienia, nadciśnienia tętniczego.

Patronat

Strona została objęta patronatem Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT).

O urządzeniach

Ciśnienie krwi to ważny parametr życiowy, a jego dokładny pomiar jest kluczowym elementem oceny wielu schorzeń oraz rzetelnej diagnozy i skutecznego leczenia nadciśnienia tętniczego. Dostępne na rynku ciśnieniomierze korzystają z dwóch metod pomiaru ciśnienia krwi: (1) metody osłuchowej (wymagającej użycia słuchawek lekarskich), z której korzystają pracownicy opieki zdrowotnej, oraz (2) metody oscylometrycznej, spotykanej w ciśnieniomierzach automatycznych i półautomatycznych. Obie te metody nie są metodami bezpośrednimi.

Każde urządzenie wykorzystywane do pomiarów ciśnienia tętniczego powinno charakteryzować się dużą precyzją pomiarów i ich powtarzalnością dla różnych grup pacjentów. Aby to osiągnąć, wiele towarzystw naukowych od kilku dekad szukało sposobu umożliwiającego porównanie ze sobą dokładności i powtarzalności pomiarów różnych ciśnieniomierzy. Tak powstały tzw. protokoły klinicznej walidacji urządzeń do pomiaru ciśnienia krwi.

Protokoły walidacji klinicznej to jasno sprecyzowane wytyczne, w których w określonej liczbie i wiekowo grupie osób przeprowadza się porównanie dokładności pomiarów urządzenia podlegającego walidacji do pomiarów referencyjnego urządzenia np. sfigmomanometru rtęciowego. Większość protokołów walidacyjnych wymaga podobnego poziomu dokładności urządzenia z szacowanym prawdopodobieństwem tolerowanego błędu (≤ 10 mmHg).

Część towarzystw naukowych w swoich protokołach walidacyjnych uwzględnia również różne sytuacje kliniczne i tworzy wytyczne walidacyjne ciśnieniomierzy przeznaczonych dla np. kobiet w ciąży, osób z migotaniem przedsionków lub dzieci – i właśnie te urządzenia są polecane w tych grupach osób.

Producent walidowanego urządzenia jest zobowiązany do publikacji wyników badania walidacyjnego w recenzowanych czasopismach medycznych (baza PubMed).

Dzięki użytkowaniu aparatu posiadającego walidację masz pewność, że wyniki Twoich pomiarów będą dokładne i wiarygodne.