Rada naukowa

prof. dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski

Klinika Nadciśnienia Tętniczego w Warszawie
Narodowy Instytut Kardiologii

prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz

Klinika Nadciśnienia Tętniczego w Warszawie
Narodowy Instytut Kardiologii

dr hab. n. med. Jacek Wolf

Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii
Gdański Uniwersytet Medyczny